Automatizovaná asistencia pri bývaní a v zamestnaní pre nevidiacich (predstavenie projektu)

Automatizovaná asistencia pri bývaní a pri výkone práce v zamestnaní pre nevidiacich ľudí: krátko o histórii, ciele výskumu, metodika dokazovania, softvérové produkty a závery výskumu.

1. Úvod (kontext projektu na existujúce technológie)

2. Dôvody a história výskumu

3. Ciele výskumu a metodiky dokazovania (vedecký význam projektu)

4. Systém ROWS (praktický význam projektu)

5. Automatická asistencia v oblasti elektrotechniky

6. Interiérové a exteriérové scény, priestorový a sociálny kontext

7. Asistencia pri úspore energií a pri obsluhe vykurovania

8. Prostredie HANIBAL, asistencia v oblasti odbornej informatiky

9. Ambientný systém RUDO (zhrnutie a blokové schémy)

10. Kompenzácia zrakového znevýhodnenia pri obsluhe elektrického náradia