SLNKO, HVIEZDY a TIENE

SLNKO, HVIEZDY a TIENE

NIE VEĽMI VYDARENÝ DEŇ

Začervenali sa ranné zore a zakrátko začalo vychádzať to predchádzajúce slnko. Pomaly nastal deň, v ktorom sa začali nezmyselne reťaziť náhody ako rozzúrený živel pripravený ničiť všetko staré. Slnko nakoniec zapadlo a na nebi sa začali objavovať tie predchádzajúce hviezdy, októbrový večer sa zaplnil skutočnými tieňmi. Pre jedného pätnásťročného chlapca sa tento deň naozaj nevydaril. Pri úraze prišiel o zrak, takmer prestal počuť a utrpel ťažké popáleniny ruky a tváre. Pomaličky sa v ňom začal rodiť nový kresťan. Niežeby ním predtým nebol – veril a vyznával. Po novom však začal aj dôverovať a snažiť sa podľa svojho presvedčenia aj žiť. Prvá modlitba, o ktorej sa zmienime vlastne nebola ani jeho. Modlila sa jeho mama. Prosila, svojho nanovo nájdeného Pána, aby jej syn nemusel stráviť zvyšok života vo tme. Chlapcovi po úraze museli vyoperovať zvyšky očí. Na ich miesta mu šikovný protetik vytvoril umelé náhrady. Chlapcovi síce nenarástli nové oči, modlitba bola však predsa len vypočutá. Tento mladý nevidiaci človek si síce na tmu vedel spomenúť z čias, keď ešte videl. Pre vidiaceho stačí v noci jednoducho vypnúť svetlo a je tma. Ako nevidiaci začal však poznávať nový vnem, ktorý ho sprevádza životom až podnes.

SLNKO, HVIEZDY A TIENE

Po nejakom čase od straty zraku začal chlapec vidieť nebo plné hviezd. Tieto nové hviezdy boli krásne, niekedy žiarili farbami, inokedy boli biele a vytvárali mliečne dráhy. Mali by sme tomu správne rozumieť. Nehovoríme o predstavách, ale o skutočných vnemoch. Na tomto nebi sa v pozadí vytvárali a menili nové, doteraz nepoznané tiene. Ak mal chlapec reálnu predstavu o prostredí, v ktorom sa nachádzal, tiene začali vznikať a reprezentovali obrysy a hrany predmetov, ktoré ho obklopovali. Sem-tam sa dokonca stalo, že niektorý tieň doplnil predstavu, akoby niekto chcel takto vyjadriť: “Pozor, tu sa môžeš udrieť.” Bolo to úžasné, keď takýto vnem vznikol. Nedal sa však vyvolať cieľavedomým sústredením. V tomto čase mala jeho mama ešte jednu modlitebnú prosbu. Želala si, aby jej syn cítil Božiu prítomnosť. Na hviezdnatej oblohe plnej tieňov vyšlo nové slnko. Biele hviezdičky si niekedy povedali, že sa pospájajú a vytvoria škvrnu, ktorá začala žiariť a svietiť. Toto svetlo niekedy úplne pohltilo hviezdnatú oblohu, zväčšilo sa a krásne žiarilo akoby rovno do očí. Toto svetlo ale nebolo nepríjemné. Naopak, prinášalo pohodu a príjemné pocity. Od chlapcovho úrazu prešlo niekoľko desiatok rokov, ale jeho nové hviezdy a slnko stále svietia, takže od straty zraku prakticky nezažil vnem, ktorý by mohol označiť pojmom “tma”.

PSEUDONYM

Vnem hviezd, tieňov a slnka sa však neustále mení. Táto zvláštna obloha je niekedy prežiarená slnkom, inokedy je zase nočnou oblohou plnou hviezd. Vnem nového slnka sa v srdci a mysli tohoto človeka spája vždy s prítomnosťou jeho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ide o zvláštny Boží príhovor: “Tu Som. Som s Tebou.” To ale neznamená, že krásna hviezdnatá nočná obloha má vyjadrovať odlúčenosť od Spasiteľa. Možno by sa dalo povedať, že v takomto prípade Hospodin práve “nerozpráva”. Tomuto nevidiacemu chlapcovi daroval Hospodin nový dar, ktorý predtým nemal. Schopnosť vyjadriť a napísať svoje myšlienky so záujmom o porozumenie Biblie. Na tomto webe budú jeho príbehy a úvahy podpísané pseudonymom, v ktorom sa budú nachádzať slová slnko, hviezdy a tiene podľa toho ako ich tento človek pri písaní vnímal.

PRVÝ KONTAKT

Predstavme si chlapca, ktorý prišiel o zrak, takmer prestal počuť a utrpel popáleniny ruky a tváre. Keby sa potom začal utiekať k Bohu, čo by asi povedal? Tento mladý muž mal len dva problémy:

– Pane daj, aby som sa mohol oženiť!

– Pane daj, aby som sa mohol aj naďalej zaoberať elektronikou!

Prosby ako s druhotriedneho psychologického filmu. Hospodin sa však začal dotýkať tohoto mladého človeka spôsobom, ktorému porozumel a ktorý bol pre neho najaktuálnejší:

“Áno, ale ak to naozaj chceš, mal by si najprv…”

Začala Božia škola o prioritách, zodpovednosti, škola o Jeho Láske a Priateľstve. Tento multimediálny web má rozprávať o desiatkach rokov, o poznávaní a požehnaní. Je mnoho spomienok, mnoho súčasných skúsenosti, mnoho príbehov, ktoré spolu tvoria život tohoto nevidiaceho človeka. Rozsah webu bude preto rásť pomaličky, v položke “novinky” na úvodnej stránke budú vždy uverejnené podľa dátumu všetky nové úvahy, príbehy, fotografie, videá, programová tvorba a iné dáta.

Srdečne Vás vítame vo svete

Slnka, hviezd a tieňov