Publikácie

Automatická asistencia pre nevidiacich ľudí pri práci v oblasti
elektrotechniky a informatiky – Acta Informatica Pragensia 2019

link PDF verzia

Advanced Scene Recognition System for Blind People in
Household -ACM USA 2018

link PDF verzia

RUDO: A Home Ambient Intelligence System for Blind People – Sensors MDPI 2017

link HTML verzia

link PDF verzia

Inteligentné budovy s asistentom pre nevidiacich – Acta Informatica Pragensia 2016

link PDF verzia

Naprogramujte si svoj REČOVÝ SYNTETIZÉR s neurónovou sieťou – kniha 2013

link PDF dokument

Konštrukcia neurónových sietí – kniha 2009

link PDF dokument

SW kompenzačné aplikácie – skriptá 2006

link PDF dokument