Slovo o súčasnosti

Ešte nepominula hrozba vírovej epidémie a človek je odrazu živený ešte väčšou hrozbou vojny a priameho násilia. Niekdajší slogan “nech žije mier” odrazu nadobúda nový rozmer, ľudia si k narodeninám začínajú želať mier a Omicron sa stáva bezpredmetnou spomienkou napriek tomu, že medzi nami stále ešte zhubne pôsobí. Preto by som sa chcel teraz pozastaviť … Čítať viac

Odpúšťanie v dlani, päť Božích podnetov

Odpúšťanie je jednou z najdôležitejších súčastí pravého kresťanstva, ktoré prináša veriacemu naozaj pokoj, radosť a spasenie. Keďže ale žijeme v tele porušenom hriechom a obklopujú nás hriešni ľudia, často dochádza ku krivdám, ktoré sa odpúšťajú naozaj len veľmi ťažko. Veriaci človek má potom sklon presvedčiť samého seba, že odpustil i keď to v skutočnosti neurobil. … Čítať viac