Svetlo a tma

Človek niekedy z nervozity rýchlo uchopí noviny a použije ich na niečo úplne iné, než bol pôvodný zámer šéfredaktora daného denníka. Plesne nimi po otravujúcej muche a urobí manželke mastný fľak na čistom okne. Fľak na novinách, fľak na okne – problém otravujúcej muchy bol prevedený na úplne iný problém. Tu ale vzniká jedna veľmi … Čítať viac

Slovo o súčasnosti

Ešte nepominula hrozba vírovej epidémie a človek je odrazu živený ešte väčšou hrozbou vojny a priameho násilia. Niekdajší slogan “nech žije mier” odrazu nadobúda nový rozmer, ľudia si k narodeninám začínajú želať mier a Omicron sa stáva bezpredmetnou spomienkou napriek tomu, že medzi nami stále ešte zhubne pôsobí. Preto by som sa chcel teraz pozastaviť … Čítať viac