Rozvody pod lupou Písma

Sobáše, rozvody a ukrutnosť – dôsledok neporozumenia Biblie Naplnenosť v manželstve je pre veriaceho človeka niečo veľmi dôležité. Svoje predstavy hodnôt spájané s manželstvom preto porovnáva s Božím Slovom, hľadá správne odpovede na modlitbách a pri rozhovoroch so spoluveriacimi ľuďmi. Napriek veľmi silným pohnútkam v tejto oblasti alebo niekedy práve kvôli nim sa vyskytnú v … Čítať viac

Biblia a modulárna škola

Moc milosti Pána Ježiša a modulárna škola Milosť Pána Ježiša Krista je veľký dar, ktorý ponúka človeku spasenie, pokoj a Božiu lásku v plnom rozsahu jej moci a krásy. V poslednom čase sa stretávam s učením, ktoré Božie dieťa o tento krásny dar duchovne ukracuje tým, že ho vrhá pod jarmo iného človeka. Na Ježiša Krista pritom … Čítať viac