Podvody pri uzdravovaní

Pri uzdravovaní mocou viery sa často páchajú podvody Viera a osobná potreba Pána Ježiša Krista, ktorá je založená na poznaní Biblie, sebou nesie tri dôležité prvky: je pre osobný život človeka potrebná, je v osobnom živote funkčná, biblické zasľúbenia platia, je v osobnom živote merateľná, nadobúdanie skúseností. Biblia má byť v živote veriaceho človeka najvyššou … Čítať viac

Manipulatívni predátori

Anjelský dizajn a manipulatívni ľudia Ľudská reč, komunikácia je veľký Boží dar. Ľudia sa môžu rozprávať, zdieľať radosti, žiale alebo nachádzať spoločné riešenia… Ľudská reč sa však môže stať aj zbraňou, namierenou proti druhému človeku. Manipulátori s egoistickými osobnými zámermi sú často vybavení pekným dizajnom ich tvárí a množstvom uhladených a dôsledne vyberaných slov. Človek … Čítať viac