AmI systém RUDO

Ambientný systém RUDO v inteligentných budovách Klasické ponímanie komfortu pri bývaní bolo v minulosti zo stavebného hľadiska obsiahnuté v optimálnom navrhnutí architektúry, polohy budovy, vykurovacieho systému, rozvodu vody, elektriny a telefónnych liniek. Pri ďalšom zvyšovaní komfortu sa prihliadalo na kvalitu vnútorného zariadenia a elektrických spotrebičov. Súčasná doba prináša s rozvojom informatiky nové ponímanie komfortu pri bývaní. Stavebnou súčasťou … Čítať viac

O projekte – Systém ROWS

Ambientný systém RUDO 2016 Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na pracovisku “Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich” vyvíjajú asistenčné softvérové a hardvérové technológie pre nevidiacich. Ich autorom je RNDr. Milan Hudec, PhD. V roku 2016 bola dokončená štvrtá verzia prototypu ambientného (ďalej AmI Ambient Intelligence) systému RUDO, ktorý … Čítať viac