O projekte – Systém ROWS

Ambientný systém RUDO 2016

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na pracovisku “Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich” vyvíjajú asistenčné softvérové a hardvérové technológie pre nevidiacich. Ich autorom je RNDr. Milan Hudec, PhD.

V roku 2016 bola dokončená štvrtá verzia prototypu ambientného (ďalej AmI Ambient Intelligence) systému RUDO, ktorý v prostredí inteligentnej budovy vykonáva pre nevidiacich ľudí asistenciu pri bývaní.
Súčasťou AmI systému RUDO je modul ROWS, ktorý vytvorí z bežného počítača kompenzačnú pomôcku pre nevidiacich. AmI systém RUDO zároveň slúži ako príklad asistenčnej technológie pre nevidiacich, ktorý sa používa pri vysokoškolskom vzdelávaní študentov informatiky FPV UMB. Pomocou tohoto príkladu sú študentom predstavené technológie, ktoré sa používajú pri vývoji ambientných systémov s asistenciou pri bývaní v inteligentných budovách. Študent takto môže nadobúdať nielen znalosti z oblasti informatiky, ale zoznamuje sa aj s integráciou zrakovo hendikepovaných ľudí do bežného života.

K tejto problematike autor napísal pre študentov skriptá:

2006 – “Informačné technológie v SW kompenzačných aplikáciách”
2013 – “Naprogramujte si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou”

1 Súčasti AmI systému RUDO

1. Ovládač klávesnice, vstup pomocou slepeckého písma.
2. Slovenský rečový syntetizér GOBLIN.
3. Asistent sprostredkovania informácií z displeja.
4. Program na tlač dokumentov, asistent pre nevidiacich.
5. Programovateľný kalkulátor pre nevidiacich.
6. Audio prehrávač/záznamník pre nevidiacich.
7. Vývojové prostredie na prácu s ľudským hlasom.
8. Vývojové prostredie na prácu s neurónovými sieťami
a genetickými algoritmami.
9. Systém podporných skriptov a programov pre nevidiacich
(softvérová vrstva modulu ROWS).
10. Automatizovaný systém vykurovania.
11. Systém zónovej teplotnej regulácie.
12. Taxonomický systém rozpoznávania osôb.
13. Systém zabezpečenia a informovania o udalostiach.

2 Technológie a rozsah AmI systému RUDO

Syntetizér GOBLIN sa skladá s viacerých softvérových jadier:

  • vyhlasovací systém navigačných zvukov,
  • syntéza s generátorom koartikulačných prechodov,
  • rozšírenie syntézy “unit selection” na syntézu “object selection”.

Syntetizér je naprogramovaný ako softvérový server, ktorý ponúka služby v rámci danej lokálnej siete. Moduly s neurónovou sieťou aplikovanou v oblasti taxonomického rozpoznávania a matematickej lingvistiky sú adaptované genetickým adaptačným mechanizmom.

DVD s AmI systémom RUDO má rozsah:

1. Celkovo 3.7 GB dát.
2. 150 000 programových riadkov.
3. 227 zdrojových programových súborov.
4. 410 dátových súborov.
5. 406 hlavičkových súborov.
6. 2 007 adresárov.
7. 25 390 súborov s programátorskými predlohami.