Gangy detí

Internetové gangy detí

Pri dialógoch veriacich rodičov týkajúcich sa výchovy detí sa niekedy spomína pojem “puberta”. Kedy začína? Niekto povie, že začína od desiatich rokov, iný povie, že od trinástich. Každý rodič má svoje skúsenosti a zväčša to nie sú skúsenosti príjemné.

Preto je veľmi hľadaná odpoveď na otázku, kedy tá “puberta” skončí. Zdá sa, že aj v tomto ohľade sú názory rodičov rozdielne. Nepríjemné vývojové obdobie však u detí často trvá dlhšie, než by si to väčšina veriacich rodičov priala.

Keď sa na túto tému začnú rozprávať aj veriaci starí rodičia, prinášajú niekedy nový pohľad na “pubertu”.

“Za našich čias puberta nebola! Otec nás vytrepal a hneď bolo po puberte.”

Iná doba?

Ak sú teda v súčasnosti deti ťažšie ovládateľné a plné vzbury proti rodičom, môžeme sa opýtať:

“Prečo je táto doba inakšia ako tie predtým?”

Neodvažujem sa vyjadriť komplexnú a pravdivú odpoveď na takúto otázku. Chcel by som sa zamyslieť len nad jednou skutočnosťou, ktorá určite kedysi neexistovala.

Marek 13, 7

“Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To sa musí stať, ale to ešte nebude koniec.”

Keď Pán Ježiš predpovedal udalosti posledných časov, spomenul tri pojmy – správy, vojny a strach. Uvedené Božie Slovo sa často vykladá s dôrazom na pojem “vojny”. Veriaci ľudia očakávajú hrôzostrašné vojny, ktoré predtým ešte neboli.

Posledné časy určite prinesú novú formu zabíjania a vedenia vojen. Myslím však, že uvedená zmienka o posledných časoch v sebe nesie v prvom rade dôraz na spravodajstvo a strach. Kedysi neboli médiá, ktoré v súčasnosti plnia ľudí zväčša zlými správami.

Najvýkonnejším komunikačným prostriedkom sa stal internet, v rámci ktorého sa aj sami ľudia navzájom “strašia”, posielajú si najrôznejšie linky často o katastrófach, vojnách a politických zmenách.

Internetovú komunikáciu nezvládajú ani dospelí ľudia:

 • prijímajú viac informácií, než sú schopní svojou mysľou spracovať a roztriediť,
 • na premýšľanie, triedenie nevenujú dostatok času,
 • sociálne siete a čety im pohlcujú čas nutný pre ich rodiny a osobnú komunikáciu.

Internet, ktorý takto niekedy rozbíja vzťahy a človeka robí ľahko manipulovateľným, siaha potom aj na životy detí, ktoré sú v tejto oblasti ešte bezbrannejšie.

Napĺňa sa Božie Slovo o “správach a strachu” v posledných dobách. Dôsledky informačnej smršti sa prejavujú aj v ďalších oblastiach, ako je napríklad aj výchova detí.

Detské “pouličné” gangy sa tlačia z ulíc do našich domovov cez počítače a mobily. Tieto komunikačné zariadenia deťom rodič nemôže zobrať, keďže pomocou nich komunikujú deti aj so svojimi učiteľmi zo školy. Na stránkach internetu hľadajú riešenia svojich školských projektov. No a komunikujú aj so svojimi spolužiakmi zmysluplne o úlohách.

Keďže internet prináša aj zmysluplné a správne využitie je prakticky nemožné úplne ho zo života detí vylúčiť.

Akú spoločnosť si nájde moje dieťa na tejto “ulici”?

Táto “ulica” poskytuje veľa “kríkov”, za ktoré je možné ukryť sa. Poskytuje aj veľa predátorov vo forme priateľstiev na sociálnych sieťach a četoch, cez ktoré naše deti prijímajú často sugestívne a jedovaté názory svojich rovesníkov.

Pred takýmto tlakom veru nestáli naši starí rodičia pri výchove svojich detí.

Súčasná doba oberá deti o čas strávený s rodičmi a tento čas predisponúva do škôl a internetových foriem komunikácií, ktoré sa niekedy naozaj podobajú komunikáciám v pouličných gangoch.

Vzbura proti rodičom, výzor nábožnosti
2. Timoteovi 3, 1-5

“Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj.”

Prišla nová doba, ktorá omnoho viac zaťažuje ľudský charakter. Sú preťažovaní rodičia aj deti, čo sa prejavuje vo formovaní človeka a jeho postojoch.

Diabol takto okráda deti o pokoj v rodinách, o láskavú podporu v rodičoch. Oddeľuje deti názorovo a citovo od rodičov a od vzťahov so spoluveriacimi v cirkvi, čím ich vydáva na pospas manipulatívnym predátorom tohoto sveta.

Deti sú zaujaté kamarátmi, ktorí sami nemajú pokojné domovy a títo “priatelia” im v rámci internetových gangov ponúkajú rady, ako si od rodičov niečo vynútiť, ako na nich zapôsobiť a získať niečo chcené.

Ak nepochodíš u mamy, skús u otca alebo u starej mamy! Ak ani tak nepochodíš oduj sa a vydrž nejaký čas! Sabotuj, útoč na citlivé rodičovské nervy, veď ťa majú radi, nakoniec povolia!

Odovzdávanie jedovatých rád ako ísť na rodičov a dosiahnuť svoje sa v niektorých internetových “pouličných” skupinách stalo bežnou témou.

Ako pomôcť našim deťom?

Na takúto otázku nedokážem nájsť uspokojivú odpoveď, ktorej naplnenie by zaručilo nášmu dieťaťu spasenie. Skúsim ale vyjadriť niekoľko odporúčaní v takomto malom desatore boja o naše dieťa, ktoré som zostavil na základe poznania Biblie a skúseností rodiča:

 1. Dieťa má na svojej úrovni poznávať Božie Slovo a vnímať Ho ako najvyššiu autoritu,
 2. dieťa potrebuje príklad viery na živote svojich rodičov,
 3. rodič je len nedokonalý a hriešny človek, výchovu dokonáva Pán Ježiš Kristus, preto je nutné modliť sa,
 4. rodič potrebuje spoločenstvo spoluveriacich a aj ich modlitby,
 5. je nutné nájsť si pre dieťa čas,
 6. je potrebné rozprávať sa s dieťaťom o akejkoľvek téme skôr, ako jeho kamarát z internetu,
 7. je potrebné obmedziť prístup dieťaťa na internet a k televízii časovými a hodnostnými pravidlami,
 8. počítačové hry sú spravidla škodlivé, prípadnú hru je nutné starostlivo vybrať,
 9. dieťa potrebuje spoločenstvo sebe rovných spoluveriacich detí,
 10. dieťa potrebuje prirodzenú autoritu seberovného veriaceho kamaráta.

Diabol v našich rodinách urobí všetko preto, aby nám zrušil čo najviac z vyššie uvedených bodov. Najvýkonnejším nástrojom na túto diablovu aktivitu je v súčasnosti internet, televízia, počítače, mobily a manipulatívny ľudia, ktorí zasahujú do výchovy poza chrbát rodičov.

Moderné komunikačné prostriedky sa zo života detí vylúčiť nedajú, preto je potrebné, aby rodič vyvinul čo najviac energie na selektívne využívanie týchto prostriedkov nielen pri deťoch ale aj vo svojom vlastnom živote.

Selektívnosť v tomto zmysle znamená výber používania. Časové obmedzenia, používanie prevažne na prácu alebo zmysluplnú komunikáciu…

Slnko hviezdy a tiene