Úlet

Milý čitateľ. Slohový útvar nazývaný “úlet” asi nevyvolal v tvojej pamäti žiadnu spomienku na hodinu slovenského jazyka, pri ktorej by učiteľ podrobne vysvetlil, čo všetko úlet vyjadruje.

Netráp sa preto. Nejde o tvoju stratu pamäti, na hodinách slovenčiny sa jednoducho o úletoch neučí.

Čo si máme teda pod pojmom “úlet” predstaviť?

Úlet v prvom rade vyjadruje momentálnu náladu a vplyv okolností na pisateľa. Má síce logickú myšlienkovú náväznosť viet, tá sa ale spravidla dá nájsť len s veľkými obtiažami.

Úlet je vyjadrením skutočnosti pomocou pocitov a alegórií, preto pri čítaní tohoto útvaru veľmi často pomáha, keď čitateľ nepremýšľa. Určitý myšlienkový pochod je pravda dovolený, ale pozor, ak nedokážeš cítiť, úletu nikdy neporozumieš!

Poväčšine ide o krátky článok v rozsahu nanajvýš jednej alebo dvoch strán.

K úletu sa môžeš niekoľkokrát vrátiť a vzhľadom na tvoju momentálnu náladu by si v ňom mal nájsť vždy niečo nové. Po prečítaní úletového článku možno zistíš, že si porozumel len jeho malej časti. Netráp sa. Práve takto máš reálnu nádej obľúbiť si slohový útvar nazývaný “úlet”.

Prajem ti teda, milý čitateľ, príjemné poznávanie – objavovanie samého seba.

Slnko, hviezdy a tiene