Systém ROWS – príkazy a inštalácia

1 Skripty systému ROWS
2 Programy systému ROWS
2.1 Bežné programy
2.2 Vývojové nástroje
2.3 Programy k publikácii:
“Naprogramujte si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou”
2.4 Funkcie kompenzačného, softvéru GOBTLK
3 Dôležité adresáre a príkazy systému LINUX
3.1 Adresáre a skripty
3.2 Príkazy
4 Inštalácia Linuxu Debian + komfort na príkazovom riadku
4.1 Základná inštalácia
4.2 Inštalácia a konfigurácia balíčkov
4.3 Inštalácia tlačiarne
5 Inštalácia systému ROWS a syntetizéra GOBLIN
6 Ďalšie poznámky k obsluhe Linuxu na príkazovom riadku
7 Zástupca terminálovej aplikácie a ikonka

1 Skripty systému ROWS

adr – záznamník adries
tel – záznamník telefónnych čísel
c2w prvý-track počet-trackov – prevod audio CD na súbor WAV
m2w súbor-bez-rozšírenia – prevod MP3 na WAV
w2m súbor-bez-rozšírenia – prevod WAV na MP3
burn -C – kopírovanie CD (program)
brn rýchlosť súbor-bez-rozšírenia – napáli obraz, súbor.iso na DVD
iso súbor-bez-rozšírenia adresár – vytvorí obraz iso pre DVD
cddvdiso súbor-bez-.iso – vytvorí iso z existujúceho média
ensk anglický-výraz – internetový slovník
sken slovenský-výraz – internetový slovník
desk nemecký-výraz – internetový slovník
skde slovenský-výraz – internetový slovník
enc cudzí-výraz – internetový enciklopedický slovník
syn slovo – internetový synonymický slovník
cn+ slovo – Internetový popis kľúčových slov C++
Translate.pm – slovníkový modul
preloz.pl – slovníkový skript v jazyku PERL
netdic – skript slovníka používaný v programoch
alsa – informácie o programovom rozhraní ALSA
asp – informácie o programovom rozhraní ASPELL
auto – editácia /etc/rc.local, pred prihlásením
stop – editácia /etc/init.d/alsa-utils
brc – editácia ~/.bashrc, príkazy po prihlásení
fnt – editácia console-setup, nastavenie konzoly
goblinstart – volá sa v /etc/rc.local
goblinstop – volá sa v /etc/init.d/alsa-utils
pomoc – Čítanie tohoto textu
ct+ – Popis príkazov C++
bev – Evanjelická Biblia
bse – Slovenská ekumenická Biblia
bro – Roháčkova Biblia
cfg – konfigurácia ROWS
cpy – ako CP ale na konci potlesk
dvd+ dvd- – mount / umount CD a DVD
sd+ sd- – mount / umount SD kariet
fab+ fab-, fac+ fac-, fad+ fad- – mount / umount USB fat32 zariadení
ntb+ ntb-, ntc+ ntc-, ntd+ ntd- – mount / umount USB ntfs zariadení
exb+ exb-, exc+ exc-, exd+ exd- – mount / umount USB linux-ext zariadení
usb+ usb-, usc+ usc-, usd+ usd- – mount / umount USB fat32 neštandardných
zariadení
deb, dec, ded – pozri zariadenia sdb, sdc, sdd
esh – editácia skriptov
ft – Informácia o aktívnom fonte displeja,
zároveň vygeneruje súbor actualfont.pp,
ktorý je súčasťou systému ROWS.
gobkil – kill syntetizéra GOBLIN
gobrst – reset syntetizéra GOBLIN + kompilácia
gtlk – reset syntetizéra GOBLIN
hpv x% – hlasitosť slúchadiel / line
kil – skratka sudo killall -9
lbedat – editácia lbe.dat
lin – poznámky k LINUXU
lsa meno – ls -l + more ale najprv adresáre
lsn meno – ls + more ale najprv adresáre
maxv – master hlasitosť maximum
offb – systémový beep vypnúť
p – . p voľba adresára rows/out
s – . s voľba adresára rows/sh
t – . t voľba adresára rows/doc
w – . w voľba adresára rows/wrk
u x – . u x voľba adresára /media/usx
d x – . d x voľba adresára /media/dax
pine – poštár alpine
pintb – poštár alpine s parametrom hesla
ppf meno – hľadanie súborov PP pre PASCAL
ppt meno reťazec – hľadanie súborov PP s daným reťazcom
paf meno – hľadanie súborov PAS pre PASCAL
Paf meno – hľadanie súborov PAS pre PASCAL
pat meno reťazec – hľadanie súborov PAS s daným reťazcom
Pat meno reťazec – hľadanie súborov PAS s daným reťazcom
icf meno – hľadanie súborov INC pre PASCAL
ict meno reťazec – hľadanie súborov INC s daným reťazcom
puf meno – hľadanie súborov PPU pre PASCAL
prg – kompilácia programov ROWS
prj – kompilácia programových modulov ROWS
prjg – kompilácia celého systému ROWS
dir meno – ls -d bez listovania v podadresároch
fcl – FCL dokumentácia pre PASCAL
fpdoc – dokumentácia k PASCALU
prog – dokumentácia k programom PASCALU
ref – referenčná dokumentácia k PASCALU
rte – dokumentácia k chybovým hláseniam PASCALU
rtl – RTL dokumentácia k PASCALU
sdn – vypnutie počítača
tlkcrl – prečíta sa riadok s promptom a kurzorom
con – povie číslo aktuálnej konzoly
pp – kompilácia PASCAL s priradením behových
chýb k číslam riadkov zdrojového textu

2 Programy systému ROWS

2.1 Bežné programy

ahojstart – Povie “ahoj” – použité pri štarte
beep – Systémové generovanie tónu
bib – Zvuková Biblia
e2s – Anglicko-slovenský internetový slovník s pamäťou cache,
fungujúci aj offline
ed – Textový editor systému ROWS s
kontrolou pravopisu, slovníkmi a Bibliou
goboff – Vypnutie syntetizéra GOBLIN
gobon – Zapnutie syntetizéra GOBLIN
gobquit – Odstránenie servera GOBSVR z pamäti
gobsvr – Server syntetizéra GOBLIN
gobtlk – Server na predefinovanie štandardnej klávesnice na
klávesnicu pre nevidiacich a server sprostredkovania
informácií z displeja
gobtlk -server – Inštalácie pre server bez klávesnice
gobtlk -nobrl – Braillova klávesnica pri štarte vypnutá
gobtlk -notlk – Syntetizér pri štarte vypnutý
gobtlk -kbdN – Inštalácia na klávesnicu č. N
grm – Definícia gramatických výnimiek pre syntetizér GOBLIN
lbe – Vykazovanie dochádzky
lcnv – Konverzia textov (sady znakov)
le – Textový editor ako ed, ale bez kontroly pravopisu
lc – Programovateľná kalkulačka
lff – Vyhľadávanie súborov v štruktúre adresárov
lffd – Vymazávanie súborov v štruktúre adresárov
lfft – Vyhľadávanie súborov v štruktúre adresárov so zadaním
hľadaného reťazca znakov v danom súbore
lpr – Tlač hypertextových dokumentov napísaných v jazyku pre
nevidiacich – WORF, ktorý umožňuje jednoduchú kontrolu
grafického formátu
ltd – Čas, dátum a záznamník
pripraveny – Povie pripravený pri zapnutí PC
rows – Kontrola integrity ROWS a generovanie DVD do publikácie
s2e – Slovensko-anglický internetový slovník s pamäťou cache,
fungujúci aj offline
snd – Generovanie orientačných zvukov v skriptoch
spl – Kontrola pravopisu bez editácie
tlkcrline – Povie obsah riadku displeja s kurzorom (pre skripty)
ukonceny – Povie ukončený pri vypnutí PC
volsnd – Nastavovanie hlasitosti, hĺbok a výšok osobitne pre
každý orientačný zvuk
wp – Záznamník a prehrávač zvuku s indexáciou zvukových súborov
ziar – Porovnávanie svietivosti rôznych typov žiaroviek
iban – Prevod starého typu účtu na iban,
overenie korektnosti iban, výpočet sumarizačného čísla
kurenie – Server obsluhujúci kúrenie
zonovaregulacia – Server obsluhujúci zónovú reguláciu
rudokuric – Klient používaný na ovládanie kúrenia
rudozoner – Klient používaný na ovládanie zónovej regulácie

2.2 Vývojové nástroje

nlga – Vývojové prostredie pre neurónové siete
ve – Vývojové prostredie syntézy unity selection, syntézy
fonémov a vyhlasovacieho systému (súhrnná syntéza GOBLIN)
gobhid – Stav spracovania hlasových databáz
pc – Kompilátor jazyka PASCAL s editorom
h2pp – Prevod súborov.h na unity Pascalu
rdk – Odchytávanie kódov klávesnice
brltest – Program používaný pri testovaní hmatového displeja
cpu – Výpis o výkone procesorov PC
font – Informácia o aktívnom konzolovom fonte, zároveň
vygeneruje súbor actualfont.pp, ktorý je súčasťou
systému ROWS.
addtodic – Program používaný pri editácii slovníkovej pamäti cache
dictowords – Program používaný pri editácii slovníkovej pamäti cache
words – Program používaný pri editácii slovníkovej pamäti cache
pp – kompilácia PASCAL s priradením behových chýb k číslam
riadkov zdrojového textu

2.3 Programy k publikácii:
“Naprogramujte si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou”

ahoj – Príklad programu, ktorý povie “ahoj svet”
automat – Príklad konečného softvérového automatu
talkbricks – Príklad automatu akceptujúceho jazyk TALKBRICKS
melodia – Príklad programu, ktorý zahrá melódiu
cli – Príklad softvérového klienta
svr – Príklad softvérového servera

2.4 Funkcie kompenzačného, softvéru GOBTLK

Parameter -NOBRL vypne Braillovu klávesnicu, -NOTLK vypne syntetizér GOBLIN
CTRL+SHIFT+F12 – Ukončí program GOBTLK
ALT+Ralt – Prepínanie písania semigrafiky
CTRL+RALT/RCTRL – Vyp/Zap Braillova klávesnica “ASDF”, “JKL”+SPACE
SHIFT+RALT/RCTRL – Vyp/Zap syntetizér GOBLIN pre textový režim obrazovky
SHIFT+ALT+RCTRL – Vypíše túto pomoc na konzolu, z ktorej bol program spustený
CTRL+ALT+RCTRL – Prepínač typu hláskovania
CTRL+SHIFT+ALT+RCTRL – Prepína syntézu fonémov a nehomogénnu syntézu
CTRL+SHIFT+DOWN – Pozíciu čítaného riadku presunie na riadok s kurzorom
prečíta ho alebo stopne čítanie
CTRL+SHIFT+UP – Prečíta čítaný riadok alebo stopne čítanie
CTRL+UP/DOWN – Presunie pozíciu vyššie/nižšie a prečíta riadok
SHIFT+UP/DOWN – Presunie vyššie/nižšie a prečíta riadok, prázdne preskakuje
CTRL+SHIFT+RIGHT – Pozíciu čítaného slova presunie na slovo s kurzorom
prečíta ho alebo stopne čítanie
CTRL+SHIFT+LEFT – Prečíta čítané slovo alebo stopne čítanie
CTRL+LEFT/RIGHT – Presunie pozíciu naspäť/ďalej a prečíta slovo
CTRL+SHIFT+ALT+RIGHT – Pozíciu čítanej hlásky presunie na kurzor
prečíta hlásku alebo stopne čítanie
CTRL+SHIFT+ALT+LEFT – Prečíta čítanú hlásku alebo stopne čítanie
CTRL+ALT+LEFT/RIGHT – Presunie pozíciu naspäť/ďalej a prečíta hlásku
CTRL+ALT+UP/DOWN – HOME/END pre pozíciu čítanej hlásky
CTRL+SHIFT+ALT+UP/DOWN – HOME/END pre pozíciu čítaného slova
SHIFT+LEFT/RIGHT – Hlasitosť čítania
SHIFT+ALT+UP/DOWN – Rýchlosť čítania
SHIFT+ALT+LEFT/RIGHT – Výška hlasu
ALT+RCTRL – Povie číslo aktívnej konzoly

3 Dôležité adresáre, skripty a príkazy systému LINUX

3.1 Adresáre a skripty

/media – Adresár so zariadeniami usb, sd, dvd a pod.
/mnt – Adresár so zariadeniami
/sbin, /usr/sbin – Adresáre so systémovými príkazmi
/bin, /usr/bin – Adresáre so systémovými príkazmi
/lib, /lib32, /lib64 – Knižnice, ovládače a skryté programy
Ovládače sú súbory s rozšírením .ko
/lost+found – Informácia o stratených a nájdených sektoroch
/opt – Optional, býva prázdny
/boot – Štartovacie jadro Linuxu
/dev – Abstrakcie zariadení
/proc – Komunikačné rozhranie jadra systému
/sys – Spojený /dev a /proc, novšia verzia
/root – Domovský adresár používateľa ROOT
/selinux, /srv – Ochrany
/etc – Konfiguračné súbory Linuxu
/home – Domovský adresár s používateľmi
/tmp – Adresár dočasných súborov
/usr – Všetky nainštalované knižnice, programy a pod.
/usr/local/bin – Používateľské programy
/var – Sieťové pripojenia, logy a pod.
/var/spool/cups – Tlačené dokumenty
/etc/printcap – Tlačové fronty
/etc/cups – Konfigurácia tlačiarne, súbor printers.conf
/etc/rc.local – Vykoná sa pred spustením LOGIN
/home/milan/.bashrc – Vykoná sa po prihlásení používateľa “milan”

3.2 Príkazy

ALT + F1, F2,… – Prepínanie konzol
shutdown -h 0 – Vypne počítač
reboot, shutdown -r 0 – Reštart
nano – Textový editor
SUDO xxx – Vykoná sa príkaz xxx s právami ROOT
date, time – Dátum, čas
ls – Výpis adresára
ls -l – Výpis adresára s veľkosťami súborov a právami
ls -a – Výpis adresára aj so špeciálnymi súbormi
s bodkou na začiatku
ls -d – Nebudú sa vypisovať obsahy podadresárov
ls -d */ – Vypíšu sa len názvy podadresárov
cat – Výpis súboru na obrazovku (ako TYPE v dose)
cat /dev/null > súbor – Vynuluje obsah súboru bez zmeny jeho atribútov
more – Výpis súboru na obrazovku po častiach veľkosti
obrazovky.
Napr. ls | more – listovanie po stránkach
less – Funguje ako “more”, ale má aj vyhľadávanie.
Pri spustenom “less” príkaz “/” a reťazec znakov,
vyhľadá daný reťazec, na ďalší výskyt stlačiť “n”.
Ukončuje sa príkazom “q”.
tail – Vypíše posledných 10 riadkov súboru
tail -n číslo súbor – Vypíše posledných “číslo” riadkov súboru
tail -f súbor – Vypisuje pribúdajúce riadky na konci súboru,
CTRL C vypisovanie ukončí
rm – Vymazávanie súborov
rm -r – Vymazávanie celého podstromu adresárov
cp – Kopírovanie súborov a adresárov
mv – Presun súborov a adresárov
cd – Zmena aktuálneho adresára
man xxx | more – Manuál k príkazu “xxx”
who – Vypíše prihlásených používateľov
file súbor – Určí typ zadaného súboru
ln -s súbor1 súbor2 – Vytvorí linku do súboru2 na súbor1
mkdir, rmdir – Vytvorí, zruší adresár
find cesta -name meno – Najde súbor meno v podstrome
which aplikácia – Ukáže cestu k danej aplikácii (k binárke programu)
rename ‘s/\.pp$//’ *.pp – Odstráni zo všetkých súborov.pp extenziu
\. – znak bodka,
. – ľubovoľný jeden znak
rename ‘s/ab/cd/’ * – Reťazec ab sa nahradí cd,
rename ‘y/A-Z/a-z/’ * – Prevedie mená súborov s veľkými písmenami na malé
passwd – Zmena hesla
ps -u meno – Vypíše všetky procesy používateľa “meno”
kill -9 xxx – Zruší proces xxx, ktorý sa dá zistiť pomocou “PS”
pidof názovprocesu – Vypíše číslo procesu
killall -9 názovprocesu – Ukončí daný proces
env – Vypíše premenné prostredia
rm ~/.ssh -r – Nový autentifikačný kľúč pre ssh – vymazať
adresár ~/.ssh, alebo v ňom súbor known_hosts.
Ak sa zmenil len jeden server, vymazať príslušný
riadok v known_hosts.
/etc/init.d/služba par. – par. = Restart, reset, start, stop služby
gzip, gunzip súbor.gz – Kompresia, dekompresia
zip, unzip – kompresia, dekompresia
tar cvf súbor.tar * – Pakovanie
tar xvf súbor.tar – Rozpakovanie
tar cvfz súbor.tar.gz * – Pakovanie s kompresiou
tar xvfz súbor.tar.gz – Rozpakovanie s dekompresiou
dpkg -x balik.deb yyy – Rozbalí balik.deb do adresára yyy, rozbaľovanie
debianovských balíkov
sudo apt-get update – Nahrá nové verzie balíčkov z internetu
sudo apt-get upgrade – Nainštaluje nové verzie balíčkov do systému
sudo apt-get install x – Nainštaluje do systému balíček “x”
sudo apt-get remove x – Odinštaluje zo systému balíček “x”
sudo apt-get autoremove – Odstráni nepotrebné záznamy a kolízie
apt-cache search abc – Vyhľadáva balíčky s reťazcom “abc”
sudo modprobe ovládač – Uloží modul ovládača do RAM a aktivuje ho
sudo modprobe -r ovl. – Odstráni modul ovládača z RAM
chmod a+x meno – Nastaví atribút spustiteľnosti súboru meno
lp s+bor – Vytlačí súbor
lpstat -p -d – Listuje existujúce tlačiarne
lpq – Zisťuje ID tlačovej úlohy
lprm jobid – Zruší tlačovú úlohu
mkfs -t ext3 /dev/sdb1 – Formátovanie ext3 zariadenia sdb1, len ako ROOT
Potom v koreni zariadenia zadať príkaz ako ROOT:
chmod 777 . – nastaví práva pre ďalších používateľov
mkfs.vfat /dev/sdb1 – Formátovanie fat32 zariadenia sdb1, len ako ROOT
Pozor! sda je systémový disk!
Zariadenie nesmie byť “mountnuté”
Parameter -c kontroluje sektory,
-n labelname – nastaví label
man mkdosfs – opis všetkých možností
mkfs.msdos /dev/sdb1 – Formátovanie fat16 zariadenia sdb1, len ako ROOT
Pozor! sda je systémový disk!
Zariadenie nesmie byť “mountnuté”
Parameter -c kontroluje sektory
-n labelname – nastaví label
man mkdosfs – opis všetkých možností
fdisk /dev/sdb – pozor! nie sdb1, lebo chceme pristúpiť k tabuľke
partícií.
Pozor! sda je systémový disk!
Zariadenie nesmie byť “mountnuté”
Primárne partície 1-4, extended od 5 vyššie
du adresár – Veľkosť podstromu
df disk – Miesto na disku
fsck -aC /dev/sdb1 – Skontroluje filesystém disku /dev/sdb1 a opraví
chyby, disk nesmie byť mountnutý
/sbin/ifconfig eth0 – Vypíše aktuálnu IP adresu
chown milan:milan súbor – Zmena vlastníka súboru na vlastníka milan
chown dan:dan adr -R – Zmena vlastníka adresára na vlastníka dan
netstat -ap | grep x – Vypíše PID a meno procesu, ktorý používa port x,
použiť s právami root (sudo)

4 Inštalácia Linuxu Debian + komfort na príkazovom riadku

4.1 Základná inštalácia

a) sda1 – /boot
sda5 – /
sda6 – /hom
b) Neinštalovať grafické rozhranie!
c) chown milan:milan /home/milan -R -v
(Zmena vlastníka)
d) apt-get update
apt-get upgrade
e) apt-get remove brltty
(Iba ak je pripojený riadok.)
f) nano /etc/apt/sources.list
(Pri tomto kroku musia byť už odstránené inštalačné zdroje – cdrom!)
Zapoznámkovať všetky riadky začínajúce “deb cdrom: …”
g) apt-get install build-essential
(Vývojové nástroje)
h) Ak je braillov riadok, skopírovať zdrojáky brltty do /opt a:
tar xvfz brltty.tar.gz
cd brltty
./configure –prefix=/usr/local –sysconfdir=/etc
make install
i) Ak je braillov riadok, skopírovať konfiguračné súbory brltty a:
editovať /etc/brltty.conf.
Editovať konfiguráciu spustenia brltty:
nano /etc/default/brltty
riadok: arguments=”-q -khudec”
riadok: start_in_initramfs=true
riadok: update_initramfs -u (asi u alebo n)
Editovať spúšťací skript brltty:
nano /etc/init.d/brltty
riadok: daemon=”/usr/local/bin/brltty”
riadok: update brltty defaults
riadok: reboot
j) Odstrániť poštový server, aby sa nespúšťal pri štarte:
update-rc.d -f exim4 remove
k) Nastaviť sudo konfiguráciu:
apt-get install sudo
nano /etc/sudoers
Na posledný riadok zapísať: milan ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
l) Nastavenie mena počítača:
Editovať súbor /etc/HOSTNAME, ak neexistuje tak /etc/hostname
do tohoto textového súboru zapísať nové meno a rebootovať.
Editovať súbor /etc/hosts tak aby zzdpovedala aktuálna IP a nové hostname
m) Zmena IP adresy:
Editovať súbor /etc/network/interfaces a po zmene ešte súbor
/etc/hosts tak aby zzdpovedala aktuálna IP a nové hostname
n) Mazanie obsahu súboru bez zmeny mena a atribútov:
cat /dev/null > súbor (napr. /var/mail/milan)

4.2 Inštalácia a konfigurácia balíčkov

a) Inštalácia alsa a oss, zvukové programové rozhranie:
apt-get install libasound2-dev alsa-oss alsa-utils oss-compat
b) Zrušiť hlášky jadra:
nano /etc/sysctl.conf
Odpoznámkovať riadok: kernel.printk=3 4 13
c) Inštalácia alpine:
apt-get install alpine
V adresári /home/milan vykonať: touch .pine-passfile
d) FPC skopírovať inštalačku do /opt/fpc a:
tar xvfz fpc.tar.gz
./install.sh
inštalovať do: /usr/local
e) Konzola a fonty:
nano /etc/default/console-setup
codeset=”lat2″
fontface=”terminus”
fontsize=”24×12″
screen-width=80
screen-height=28
f) Inštalácia dosfs, NTFS + páliče:
apt-get install dosfstools ntfs-config burn dvd+rw-tools cdrskin icedax
g) Inštalácia PERL pre skript na obsluhu internetového slovníka:
apt-get install perl libwww-perl liblwp-online-perl libio-socket-ssl-perl
h) Do súboru /etc/apt/sources.list pridať túto linku:
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports
main contrib non-free
Upraviť riadky:
deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
i) Nové verzie ďalších balíčkov:
apt-get update
j) Inštalácia kodekov MP3:
apt-get install lame lame-doc
k) Inštalácia internetových prehliadačov:
apt-get install lynx links
l) Inštalácia kompresorov:
apt-get install zip unzip
m) Inštalácia nastavovania času z internetu:
apt-get install ntpdate ntp
n) Inštalácia vývojového balíčka programovania USB
apt-get install libusb-dev
o) Inštalácia závislosti pre MODBUS
apt-get install libpcre3-dev

4.3 Inštalácia tlačiarne

a) Inštalácia cups + hplip:
apt-get install cups hplip
b) Konfigurácia:
lynx localhost:631
Položka menu: administration
povoliť prijatie cookies (hwajs)
Položka menu: addprinter
zadať rootovské meno a heslo
zvoliť voľbu: appsocket/hp jet direct ; continue
v poli connection: socket: //194.160.45.5 ; continue
v poli name: hplj ; continue
v poli make: vybrať hp ; continue
v poli model: vybrať hp color laser jet cm 23 20 fxi mfp
hpijs pcl3
addprinter na tej istej stránke
nastaviť media size: a4
a pod blokom nastavení: “set default options”
prejsť na stránku printers:
zvoliť hpw
z výberu maintenance zvoliť: “print test page”
prejsť na stránku printer. hpzj
z výberu administration zvoliť “set as server default” ; go
q ; y

5 Inštalácia systému ROWS a syntetizéra GOBLIN

a) Do domovského adresára je potrebné skopírovať podstrom “rows” z DVD
b) Nastavenie hlasitostí a spúšťanie syntetizéra GOBLIN, editovať /etc/rc.local,
doplniť riadok s korektným menom používateľa:
/home/milan/rows/sh/goblinstart
Editácia je možná pomocou skriptu “auto”.
c) Po vypnutí hlasové informovanie, editovať
/etc/init.d/alsa-utils
za riadok “stop)” dopísať nový riadok s korektným menom
používatela:
/home/milan/rows/sh/goblinstop
Editácia je možná pomocou skriptu “stop”.
d) Nastavenie prihlasovania, editovať ~/.bashrc, doplniť riadky na konci:
export PATH=~/rows/bin:~/rows/sh:$PATH
export PS1=”\w- “
cd ~/rows/wrk
ahojstart
clear
e) Vytvorenie adresárov pre zariadenia USB:
sudo mkdir /media/sd
sudo mkdir /media/dvd
sudo mkdir /media/usb
sudo mkdir /media/usc
sudo mkdir /media/usd
sudo mkdir /media/dab
sudo mkdir /media/dac
sudo mkdir /media/dad
f) Počítač je pripravený na prácu, pre nevidiaceho používateľa,
odporúča sa reštart.

6 Ďalšie poznámky k obsluhe Linuxu na príkazovom riadku

telinit 5 – Toto spustí multipoužívateľské grafické prostredie
telinit 3 – Ukončenie grafického používateľa
loadkeys sk-qwerty – (ako root)
tunel: – SSH -R 2222:localhost:22 hudec@rih.brailcom.cz
od – Vypíše obsah binárneho súboru
source skript – Namiesto source je možné napísať bodku – vykoná
skript bez vytvorenia synovského prostredia,
zmeny teda ostanú aj u rodiča
export PATH – Vyexportuje premennú PATH do rodičovského
prostredia
aspell -l sk check file – V utf8
aptitude -v – Prehľad balíčkov – program

7 Zástupca terminálovej aplikácie a ikonka

Do adresárov:
/usr/share/applications,
/usr/share/app-install/desktop,
skopírovať súbor:
meno.desktop,
príklad jeho obsahu:

[Desktop Entry]
Name=Rudo Kurič
Type=Application
Terminal=true
Icon=utilities-terminal
Exec=/home/milan/rows/bin/rudokuric
Categories=ConsoleOnly;Utility;