Skutky apoštolov a Kniha Kazateľa – výklad 2012

Skutky apoštolov a trochu filozofie Kniha skutkov apoštolov a Kniha Kazateľa Milan Hudec 2012 Chcel by som poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Hudecovej. Ďakujem všetkým bratom a … Čítať viac

Prorok Daniel – výklad 2012

Prorok Daniel “Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste – kto čítaš, rozumej – vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy!” Matúš 24,15-16. Milan Hudec 2012 Chcel by som poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som … Čítať viac