Zjavenie – výklad 2013 – audio

Úvod č. 1

Úvod č. 2

Kapitola č. 1

Kapitola č. 2

Kapitola č. 3

Kapitola č. 4

Kapitola č. 5

Kapitola č. 6

Kapitola č. 7

Kapitola č. 8

Kapitola č. 9

Kapitola č. 10

Kapitola č. 11

Kapitola č. 12

Kapitola č. 12 – dodatok, Daniel 2

Kapitola č. 13

Kapitola č. 14

Kapitola č. 15

Kapitola č. 16

Kapitola č. 17

Kapitola č. 17 – dodatok, Daniel 11 a 12

Kapitola č. 18

Kapitola č. 19

Kapitola č. 20

Kapitola č. 21

Kapitola č. 22