Buď sme pomocníci alebo malí spasitelia

V súčasných cirkevných zboroch sa niekedy otvára otázka, či patrí politika aj do cirkevných bohoslužieb. Veriaci ľudia medzi sebou polemizujú, či svojimi politickými aktivitami Božie Kráľovstvo budujú alebo naopak, či mu nerobia škodu. Keďže ide často o veľmi citlivé témy, ktoré vnášajú do cirkevných spoločenstiev rozdelenia, je správne v tejto oblasti hľadať pre svoj osobný … Čítať viac